Rottige Meenthe

11 juli 2019

Het riviertje de Linde vormt de grens tussen de provincies Overijssel en Friesland. Ten noorden van de Linde is het veengebied van Weststellingwerf tussen Wolvega en Kuinre, de voormalige Zuiderzeehaven. Een arm, maar landschappelijk fantastisch gebied, waar je altijd doorheen kwam als je over het water van Kalenberg, Ossenzijl in de Weerribben via de vermaarde Driewegsluis naar de Tjonger en het Tjeukemeer voer. Op de foto de Scheenesluis, halverwege de Helomavaart, bij de Rottige Meenthe. Een steilsteven en geheel links een tjalkje varen richting Driewegsluis. Ondanks de weinig goeds belovende plaatsnamen is dit ook de streek waar begin 1600 Peter Stuyvesant werd geboren als zoon van een predikant. Peter ging studeren in Franeker en werd in 1645 de man die de Hollandse kolonie Nieuw Amsterdam (New York) bestuurde tot de overdracht aan de Engelsen in 1664. De oude Driewegsluis werd met de hand bediend door een sluismeester die op een terp naast de sluis woonde. 's Morgens om zes uur begon hij en vaak lagen er dan kleine binnenscheepjes te wachten om zo vroeg al geschut te worden. 

De sluis had aan de noordzijde dubbele deuren, vloeddeuren, om het zoute water van de Zuiderzee tegen te houden dat bij overstromingen via de Tjonger de kant van Overijssel opkwam. Toen de vrachtschepen na de jaren zestig groter werden, raakte dit vaarwater in onbruik, maar niet bij de pleziervaart. Die groeide zo snel, dat de Driewegsluis de drukte niet meer kon verwerken en de moderne Linthorst Homansluis naast de oude sluis is aangelegd. Even leek het erop, dat de oude sluis gesloopt zou worden, maar gelukkig heeft men zich bedacht en is die gerestaureerd.

 


 

Terug naar vorige pagina