Vooruitgang niet altijd Verbetering

juli 2018

Vooruitgang betekent niet steeds verbetering. Zeilende langs de Friese zuidkust van Lemmer naar Stavoren, zie je rechts het witte strand en paviljoen van het Mirnser klif. Al meer dan honderd jaar komen alle wandelpaden door het achterliggende Rijsterbos uit bij een paviljoen op het klif. Meer naar het westen, mijn vaarrichting, is helemaal op het einde Laaksum te zien. Stavoren zie je pas als je ten zuiden van Laaksum vaart, want daar buigt de kust naar het noordwesten. De schepen varen eerst nog westelijk door om vrij van het Vrouwezand te blijven. Meer naar links, naar bakboord, zien we de windturbines langs de dijk van de NOP. Zeilers maken ook gebruik van windkracht. Daar is niets mis mee. Maar om voor een beetje duurzame stroom een heel landschap op te offeren, is wat te veel van het goede. De nadelen wegen m.i. niet op tegen de voordelen.