Van Waningprijs 2013 toegekend aan onderzoeker en schrijver Dirk Huizinga

23 maart 2013

Traditioneel wordt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst de van Waningprijs uitgereikt. De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord. Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de Van Waning Prijs 2013 uit te reiken aan Dirk Huizinga.

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen:

  • Omdat hij al op jonge leeftijd zijn hart aan rond en platbodemjachten heeft verpand. Vanaf 1968 vaart hij met veel plezier in een Staverse jol;
  • Omdat hij sinds 2004 vele publicaties heeft geschreven die hij op een eigentijdse manier via het Internet kosteloos als document aanbiedt, maar ook de mogelijkheid biedt er een digitaal gedrukt boek van te bestellen;
  • Omdat deze publicaties vooral handelen over de scheepvaart in Friesland tussen 1880 en 1960 en over het leven langs de oostwal van de Zuiderzee in dezelfde periode en dat zijn manier van aanbieden er voor zorgt dat de publicaties altijd zijn bijgewerkt met de laatst opgedane kennis;
  • Omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd als mede- schrijver aan het standaardwerk ‘de Lemsteraak’;
  • Omdat hij al het materiaal wat hij voor dit boek heeft verzameld en niet geplaatst kon worden, heeft verwerkt in een eigen boek ‘de Lemsteraak voor de recreatie’;
  • Omdat hij bij het doorlopend bijwerken van dit boek nu een interessant verhaal heeft neergelegd voor de ontstaansgeschiedenis van het scheepstype Lemsteraak, waarin duidelijk wordt dat dé Lemsteraak niet bestaat;
  • Omdat hij heeft aangegeven graag behulpzaam te willen zijn bij één van de belangrijkste doelstellingen van de SSRP, namelijk het publiceren over onze Ronde- en Platbodem jachten;
  • Omdat hij met dit alles een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.