Doorgezaagd weesmeisje

13 januari 2018

Dat stalen schepen dwars doorgezaagd worden om ze te verlengen of in te korten, is geen nieuws. Een doorgezaagde houten botter is minder normaal. Mannen van de Elburger Botterstichting ontdekten de halve KP32 in 1994 bij de houtwerf van Joh. van der Meulen in Sneek. Daar lag de botterkop ter verwelkoming van bezoekers bij de ingang van de werf. Het verhaal boeide mij, want veel eerder, in 1961, had ik deze botter al bij Grouw gefotografeerd. Toen werd er nog mee gezeild door de familie De Jong uit Gorredijk. Henk Hulst van de Stichting tot Behoud van Elburger Botters dacht dit halve schip in Elburg te kunnen restaureren en regelde vervoer voor het wrak.

Berry Zandbergen uit Kampen van de Stichting tot Behoud van Kamper Botters wilde het schip echter graag van de Elburgers overnemen. Dan hadden ze er in Kampen weer een origineel vissersschip bij. Dat kon, maar ging niet zonder protest van de Elburgers die zoveel moeite hadden gedaan het schip van Sneek naar Elburg te brengen. Op de werf van Nieuwboer in Spakenburg werd deze botter uiteindelijk gerestaureerd en in 1997 werd de KP32 geëscorteerd door Elburger botters naar Kampen gevaren, waar ze nog steeds te bewonderen is.

 


 

Terug naar overzicht