Sint Michaël herboren

31 juli 2019

Ruim drie jaren geleden werd het karakteristieke beurtscheepje St. Michaël uit Oudega (Sm.) gered van de ondergang. Dankzij een daartoe opgerichte stichting en dankzij het werk van vele vrijwilligers uit het dorp, was het mogelijk met enige sponsorgelden de motorbeurt te laten restaureren bij de scheepswerf van Haiko van der Werff op het Buitenstvallaat bij Drachten. Vanaf 1973 werd het scheepje niet meer gebruikt als werkscheepje. Jan en Hiltje bij de Leij uit Oudega kochten het voor de recreatie en ze bleven ermee varen zonder het schip eerst te verbouwen. De naam van het scheepje, St. Michaël, riep in het vooral protestantse Friesland natuurlijk vragen op. Het beurtschip was in 1910 gebouwd in Dedemsvaart voor een schipper uit Raalte. Die vervoerde in het vooral katholieke Salland stukgoederen van Raalte naar Deventer en van Raalte naar Zwolle. Door de Overijsselse kanalen. De motorbeurt was vernoemd naar aartsengel Sint Michaël, die boze machten pleegde te bestrijden. Deze heilige waakte over de bezittingen van de schipper. In Zwolle meerde de beurtschipper iedere week op loopafstand van de grote St. Michaëlskerk af. Het bestuur van de kerk vond de naam van het beurtschip dat met vaste regelmaat aan de Zwolse kade afmeerde aan de noordzijde van het centrum zo toepasselijk, dat het regelde dat de schipper daar vrij mocht aanmeren.

Toen de beurtvaart niet meer rendabel was vanwege de opkomst van de vrachtwagen die pakketten sneller en beter kon vervoeren, kocht de N.V. Overijsselse kanalen uit Zwolle het schip om het te gebruiken bij het onderhoud aan de Overijsselse kanalen. In de zestiger jaren werden die kanalen nog regelmatig gebruikt door vrachtscheepjes. In 1970 kwam ook daar een einde aan. De kanalen werden voor een belangrijk deel afgesloten voor de scheepvaart. Het beurtschip mocht echter vertrouwen op de bescherming van de heilige Michaël, die met zijn zwaard vijanden op afstand hield. Meer dan veertig jaren werd het scheepje gekoesterd door Jan en Hiltje bij de Leij en toen het scheepje alsnog gesloopt dreigde te worden, omdat de eigenaar een noodzakelijke restauratie niet kon betalen, werd het gered door een stichting die de motorbeurt vanuit het dorpje Oudega exploiteert en laat deelnemen aan maritieme festiviteiten. Leuker kan je het nauwelijks krijgen.

 


 

Terug naar vorige pagina