Friesland? Zomers een woestijn

18 september 2017

Pas toen in 1966 het Hooglandgemaal bij Stavoren gereed kwam, werd het mogelijk de waterstand in Friesland enigszins te beheersen. Met dat gemaal kon niet alleen gespuid worden, maar werd ook water opgepompt tijdens droge zomers. Dat was nieuw. In de Zuiderzeetijd werd er nooit water ingelaten, want dat was zout. Het duurde echter tot 1966 voordat voorkomen kon worden dat Friesland tijdens droge zomers alleen maar water kwijt raakte en de toch al ondiepe vaarwegen onbevaarbaar werden. 

Schippers en boeren noemden Friesland in zulke zomers een woestijn. Er was geen drinkwater voor de koeien en geen bevaarbaar water voor de schippers. Dit probleem deed zich het eerst voor in de hogere delen van Friesland, zoals op de foto uit de jaren vijftig in Tijnje, de Friese Wouden.

 


 

Terug naar vorige pagina