Opstopping

5 november 2019

Wie denkt dat de huidige drukte in het centrum van een stad van de laatste tijd is, heeft het mis. Ook honderd jaar geleden raakten de steden verstopt en anders dan tegenwoordig niet alleen over de weg, maar ook over het water. Op de foto de bedrijvigheid aan het Winschoterdiep in Groningen, direct aan de oostzijde van het stadscentrum. Op de achtergrond de Martinikerk. De bevoorrading van de winkels en bedrijven in het centrum wordt gedaan door beurtschippers die hun stukgoed met zolderschuiten en potschepen vanuit de provinciesteden aanvoeren. Hun vracht wordt met de hand gelost aan de kade, waarna vrachtrijders met paard en wagen de goederen naar het juiste adres brengen. In Friesland werd door beurtschippers ook veel gezeild. Het water was er ruimer en de oevers waren er minder geschikt om een schip te jagen. Mede, omdat de overheden de jaagpaden voor zover die er waren, slecht onderhielden. In Groningen zie je vrijwel geen zeilers, maar vooral schippers die hun lading vervoeren door smalle kanalen door het schip te (laten) trekken. Dat vergde ook op die trekvaarten heel wat tolerantie en samenwerking, want het ene schip werd sneller gejaagd dan het andere. Het inhalen van een langzaam schip en zelfs het passeren van een tegenligger was met een geladen schip bepaald niet eenvoudig. 

In de stad moest de schipper op een afgesproken plek aan de kade zijn vracht lossen. Daar stonden de vrachtrijders klaar om de lading bij de uiteindelijke klanten af te leveren. In onze beleving lijkt alles toen langzaam te gaan, maar voor hen niet. Zij moesten op tijd leveren met de beperkte middelen waarover de vervoerders toen beschikten. In wezen is er dus niet veel veranderd. Ook nu kennen we beperkingen bij mobiliteit en transport. Binnenkort worden bij ons de pakketjes (wellicht) afgeleverd per drone, wat nu nog vooruitgang wordt genoemd. Honderden drones in de lucht creëren op vervoersgebied weer een eigen logistiek probleem, met opstoppingen boven de stad, zodat de geschiedenis zich weer zal herhalen op een nieuwe wijze. Eigenlijk moeten we blij zijn met opstoppingen. Ze zorgen voor werk. De beurtschippers zijn verdwenen. De vrachtrijders eveneens en opgevolgd door snelle pakketdiensten. Ook deze zijn tijdelijk. Nieuw werk ontstaat in logistieke centra waar pakketjes per drone worden verstuurd. De IT-ers hebben de toekomst, totdat ook hun tijd gekomen is.

 


 

Terug naar vorige pagina