Kleinste zeehaven van Europa

24 juni 2019

In 1912 kregen de Zuiderzeevissers van Laaksum, zeven kilometer ten oosten van Stavoren, eindelijk hun eigen vluchthaventje. Dat werd dan meteen ook de kleinste zeehaven die denkbaar was. Voor die tijd lagen de vissersjollen in een ondiepe inham, die bij storm echter geen beschutting bood. De foto is gemaakt door Fred Thomas rond het jaar 1930. Deze romancier/journalist zeilde als jongeman in een vissersjol (uit Laaksum) vanuit Amsterdam over de Zuiderzee en was bijzonder gecharmeerd van dit haventje. In zijn boek 'Wijkend water' (1940) keek hij terug op die jaren: "Het zullen mijn beste dagen blijven.

Zo heerlijk ziltig verwaaid dat je werd, wat slonzig ook en ongegeneerd, maar elke dag opnieuw met plezier van de vaart met dit manse scheepje, dat draafde en steigerde over een zee vol wilde bruiskoppen. (...) Wat een spanning om bij stormig weer, werkend aan het roer en met riffe zeilen, worstelend in stroom en nijdige zeeën de schuit langs het havenhoofd te kloppen. Een laatste, steigerende sprong en dan wegglijden in de luwte, het vredig uitdobberen in blak binnenwater." (p. 14,15) Dat kleine haventje van Laaksum is er nog steeds. Er ligt één viskottertje, de HL6 van Jan de Vries die er Laaksumer bot mee vangt, een regioproduct voor de restaurants. De jarenlange stilte rond dit haventje is vooral 's zomers verdwenen, want de dagjesmensen hebben dit plekje ontdekt......

 


 

Terug naar vorige pagina