Vluchthaven Laaksum 100 jaar

Het haventje van Laaksum bestaat in 2012 precies honderd jaar.

De vissers van Laaksum zijn ermee gestopt, op één visser na. Toch is het er ’s zomers drukker dan ooit, daar langs de kust bij Laaksum. Het haventje is voor velen een populaire plek om even te verpozen aan het IJsselmeer. De ruige sfeer van vroeger, van de visserijperiode, die is natuurlijk verdwenen. Door de romantici onder ons kan dat betreurd worden. In dit boekje probeer ik een beeld te schetsen van de recente geschiedenis van Laaksum. Het gaat om de periode van ruim genomen 1900 tot 2012 en wat preciezer van 1912 tot 2012. De reden voor die aandacht is een bijzondere verjaardag van de Vluchthaven. Het haventje van Laaksum bestaat in 2012 precies honderd jaar. Dat is bijzonder genoeg om even bij stil te staan.

Wat zou Laaksum zijn zonder haventje? Waarschijnlijk niets van enige betekenis. Zo rond het jaar 1900, toen er in Laaksum wel enige vissers en boeren woonden, maar er nog geen haven was, werd deze buurtschap van Warns niet gezien als iets bijzonders. Het was de plek waar het pad eindigde dat van Warns naar de kust liep. Daar stonden een paar huisjes en twee boerderijen die bij het dorp Warns hoorden. Het andere pad vanuit Warns liep via Scharl naar het Rode klif. Dat pad was heel wat belangrijker dan het weggetje naar Laaksum. Scharl was als woonplek van groter belang en het Rode klif was een trekpleister. Dat Laaksum op dit moment bekender is dan Scharl, is alleen maar te danken aan dat piepkleine haventje. Dat was enkele decennia een nuttige vluchthaven voor de vissers van Laaksum, maar is in die periode tegelijkertijd onopvallend gebleven. Pas achteraf, toen de visserij eigenlijk voorbij was, zijn mensen van buiten, ‘vreemdelingen’, het haventje gaan waarderen.

De auteur

Dirk Huizinga. Een schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960.

Uitgegeven in eigen beheer

152 pag., hardcover, geïllustreerd. Er is ook een goedkope paperbackversie in zwart/wit te verkrijgen. 
Naast de "papieren" uitvoeringen is het boek ook beschikbaar als E-boek en gratis te downloaden.
Ga voor alle informatie naar naar de website van Dirk Huizinga: www.dirkhuizinga.com.
Dirk Huizinga vergaart steeds nieuwe informatie. Dat houdt in dat zijn boeken regelmatig worden aangepast  en aangevuld. Ze worden daarom ook steeds actueler!

Maritieme schrijvers

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina