Schellingwoude drooggevallen II

16 oktober 2017

Op 17 oktober 1967 daalde het waterpeil in het Buiten IJ bij Amsterdam iets meer dan twee meter, door de zuidwesterstorm die West Europa teisterde. Zo'n verval was sinds 1953 niet meer voorgekomen en is nadien dankzij de Houtribdam tegenwoordig niet meer mogelijk. De foto's die Rob Out maakte zijn om die reden 'historisch' geworden. Hij fotografeerde ondermeer de waterpeilmeter die aan de remming van de Oranjesluizen was bevestigd: het IJsselmeerwater was twee meter en zeven centimeter gezakt.