"De drukst bevaren rivier"​

1 december 2018

Ruim een halve eeuw geleden leerde de jeugd op school dat de Rijn de drukst bevaren rivier van Europa was, waarbij de Rotterdamse haven als toegangspoort fungeerde voor de goederenstroom over water naar Duitsland. Op de foto uit ca. 1960 zie je inderdaad een ongekende drukte van binnenschepen bij de Mittelrhein, halverwege Duitsland. Wie op dit moment naar de scheepvaart op de Mittelrhein kijkt, ziet slechts af en toe een groot geladen binnenschip moeizaam stroomopwaarts varen en even zo weinig meestal lege schepen snel stroomafwaarts gaan. De meeste drukte bestaat uit rondvaartboten. De Rijn is helemaal niet meer een druk bevaren rivier. Wel wordt er over de Rijn veel vervoerd, maar dat gebeurt tegenwoordig in relatief weinig grote schepen en niet meer in vele relatief kleine schepen. 

De kosten liggen bij kleine schepen uiteraard hoger dan bij grote, vandaar die verandering bij de Rijnvaart. Dat kan in de komende jaren echter nog wel eens kunnen veranderen. Als de zomers structureel warmer en droger worden, wordt de Rijn op een aantal plekken te ondiep voor de grote schepen. Dan keert de wal het schip. Een groot schip half geladen laten varen is immers helemaal niet aantrekkelijk. Een vaak voorkomende lage rivierstand zal de Rijnvaart doen veranderen. De grote schepen zullen op deze rivier verdwijnen en er zullen vele kleinere, minder diep stekende schepen voor in de plaats komen. Wellicht dat over nog eens vijftig jaar de scheepvaart op de Rijn weer lijkt op die uit de jaren vijftig en zestig, maar dan met elektrisch aangedreven vrachtscheepjes die zelfs autonoom zullen kunnen varen.

 


 

Terug naar vorige pagina