Fries Scheepvaart Museum

Het Fries Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum zijn twee van de oprichtende partijen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 1955. Daarnaast zijn er nog meer musea met schepen in eigendom, die staan ingeschreven in het Stamboek.

Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.

Tijdschrift "Watersport" april 1979: Watersport april 1979 - Fries Oud Hout in Fries Scheepvaart Museum

In Sneek op het Kleinzand no. 12 staat een onopvallend huis. Een mededeling achter het raam vermeldt dat hier het Fries Scheepvaart Museum gevestigd is, open op alle dagen, behalve des zondags. Achter deze bescheiden annonce gaat een rijke wereld schuil van nautische curiosa uit vroeger tijden. Voor de entreeprijs van één gulden stapt u deze merkwaardige wereld binnen. Op het Kleinzand no. 12 te Sneek. Het museum werd opgericht in 1938, ter tentoonstelling van voorwerpen die betrekking hebben op de historische Friese scheepvaart. Dit terrein van belangstelling is onderverdeeld in drie categorieën: pleziervaart, oude scheepvaart en beroepsvaart. Uiteraard kunnen deze drie categorieën niet altijd en overal gescheiden worden, en er zijn natuurlijk ook artikelen die zich moeilijk laten indelen.
De eerste kamer waar men binnenkomt bijvoorbeeld, bevat een bonte verzameling curiosa, uitgestald deels in vitrines, deels in fraai antieke glazenkasten. Het eerste dat echter in deze kamer opvalt is een aantal schepen in flessen, waarbij men zich allereerst toch verwondert over het priegelwerk dat hier, hetzij zacht neuriënd, hetzij luid vloekend, verricht is. Maar hoe dan ook, het zijn en blijven curiosa, waar men niet al te lang naar kan blijven kijken. Veel meer te vertellen hebben de dagelijkse voorwerpen, zoals de bootsmanfluit, de vissersmessen, de oorringetjes, de zakverrekijker, de ponjaard van een adelborst, en een zeemanskist. De neiging deze dingen vast te houden en te bevoelen is groot; de kasten zijn echter degelijk gesloten, zodat men alleen maar zijn ogen de kost kan geven.

pdf Watersport april 1979 - Fries Oud Hout in Fries Scheepvaart Museum

Vereniging Fries Scheepvaart Museum

Het museum wordt sinds 1976 beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Fries Scheepvaart Museum. De oorsprong van het museum ligt bij de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. De ruim 1500 leden van deze vereniging vormen de vriendenclub van het museum.

Alle resultaten

Schepen in het fries Scheepvaart Museum in Sneek die in het Stamboek staan ingeschreven

Eén van de oprichtende partijen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

In SSRP Monografiën (01) De onverwachte gevolgen van een ondoordacht idee van de hand van de toenmalig voorzitter C.J.W. van Waning staat uitvoerig beschreven welke bijdrage het Fries Scheepvaartmuseum heeft geleverd aan de oprichting van de SSRP.

De Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten (ingesteld in 1953), die overigens nimmer officieel ontbonden werd, ging op in het stichtingsbestuur. Het Fries Scheepvaart Museum werd als 'stichtingsmoeder' als eerste der stichters in de statuten vermeld. Drs. H. Halbertsma vertegenwoordigt sinds 1955 het Fries Scheepvaart Museum in het stichtingsbestuur.
Notaris J. Zijlstra bestuurslid van het Fries Scheepvaart Museum reisde meermalen naar Amsterdam teneinde in overleg met zijn collega A. van der Laan de stichtingsstatuten in de juiste vorm te gieten. Het ontwerpstatuut moest uiteraard door alle zes stichters worden goedgekeurd, alvorens het kon worden vastgesteld. De gehele procedure nam meer dan een jaar in beslag.
Op 8 oktober 1955 kwamen vertegenwoordigers van de stichters bijeen ten kantore van notaris A. van der Laan te Amsterdam, die zelf het Friese jacht 'De Oude Liefde' bezat. Toen werd de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in het leven geroepen.

W.H. de Vosprijs 1988 voor de oprichters van de SSRP

Er waren vijf bijzondere gasten aanwezig bij de maaltijd in Hellevoetsluis. Zij werden op toepasselijke wijze toegesproken door de Stichtingsvoorzitter. De heer Van Foreest reikte onder hartelijk, instemmend applaus de W.H. de Vos-prijs uit aan deze vertegenwoordigers van de oprichters van onze Stichting. Hij overhandigde het prachtige zilveren scheepje aan de vertegenwoordiger van het Friesch Maritiem Museum te Sneek met de suggestie deze prijs het komende jaar te laten rouleren bij de andere oprichters.

Archief van de SSRP

Vanaf de oprichting is geregeld dat het fysieke archief van de SSRP is ondergebracht bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. In de collectie van het museum zijn alle tekeningen, documenten en andere attributen van de SSRP opgenomen.

I www.friesscheepvaartmuseum.nl

Van Waningprijs 2017 toegekend aan Jeannette Tigchelaar

De Van Waningprijs 2017 werd uitgereikt aan Jeannette Tigchelaar van het Fries scheepvaart Museum. Onder luid applaus nam Jeannette, de prijs, zichtbaar verguld, in ontvangst. Jeannette is sinds 2002 actief  bij het Fries Scheepvaart Museum en in haar diverse rollen heeft de SSRP regelmatig contact met haar. Het fysieke archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is ondergebracht bij het Fries Scheepvaart Museum. In haar functie bij het museum, vervult Jeannette en hele belangrijke rol bij het beheer en registratie daarvan. Daarnaast is ze de SSRP en haar donateurs ook op andere fronten behulpzaam.

Terug naar vorige pagina