Maritiem Museum Rotterdam

Het museum is gesticht in 1873 rond de collectie van scheepsmodellen van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, waarvan Prins Hendrik, bekend als de Nederlandse Hendrik de Zeevaarder, (1820-1879) voorzitter was. De basis van de modellencollectie is in 1852 gelegd. Na opheffing van de Yachtclub in 1882 werd in 1885 de gemeente Rotterdam eigenaar van de collectie. Het museum was tot 1948 gehuisvest in het vroegere clubgebouw van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub.

Van 1948 tot 1979 was het museum gevestigd in de wijk Dijkzigt aan het Burgemeester s’ Jacobplein. Dit pand werd later afgebroken vanwege de aanleg van de oost-westlijn van de metro. Van 1979 tot 1986 was het museum gevestigd in een kantoorpand aan de Scheepmakershaven. In 2006 op 1 januari is het museum verzelfstandigd, tot dat moment was het een gemeentemuseum. Sinds 1986 is het museum gevestigd aan de Leuvehaven, aan het eind van de Coolsingel naast het Plein 1940. Dit gebouw van architect Wim Quist heeft de vorm van een diagonaal gehalveerde kubus. De schuine zijde is gericht op de Leuvehaven, waar het buitenmuseum is.

Tijdschrift "Watersport" 1974 - Het Martitiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam

Dit thans jubilerende museum is ontstaan uit de activiteiten van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub te Rotterdam, welke laatste in december 1845 werd opgericht met als voorzitter Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. Deze vereniging organiseerde o.m. roei- en zeil-wedstrijden om prijzen. In 1852 kwam de eerste tentoonstelling in ons land tot stand op het gebied van scheepvaart en scheepsbouw. Doordat de leden van de Yachtclub aan de vereniging scheepsmodellen ten geschenke gaven, ontstond hiervan een collectie, welke de stoot gaf tot de oprichting van het thans 100-jarig museum, dat op 15 februari 1874 werd geopend en tegen de destijds vrij hoge toegangsprijs van 25 cent werd toegankelijk gesteld voor het publiek.
In het eerste jaar reeds kwamen er 3000 bezoekers, waarvan er 2142 een kwartje betaalden; immers de leden van de Yachtclub hadden met één dame vrije toegang. Naast de afdeling historische- en moderne scheepvaart was er ook een afdeling Europese schepen, een bibliotheek, plaatwerken, prenten, tekeningen en kaarten: dit alles inclusief het meubilair verzekerd voor de destijds respectabele som van negenduizend gulden. Tijdens kermissen werd de entreeprijs verlaagd tot 10 cent, waardoor het bezoekersaantal flink toenam. In 1877 was er een batig saldo van zevenentwintig gulden.
De Yachtclub werd in 1880 opgeheven, hetwelk in wezen werd veroorzaakt door het overlijden van Prins Hendrik en waarvoor geen goede opvolger kon worden gevonden. Het ging toen snel bergafwaarts met de club. Het museum kon echter na veel moeilijkheden worden behouden voor het nageslacht. Er werd zelfs een gesalarieerd directeur aangesteld, de heer A. Weruméus Buning, een oud zee-officier. Na veel ups en downs kwam in 1901 J. F. Snelleman in functie, onder wiens supervisie de verzameling belangrijk werd uitgebreid. Het onderhoud van de modellen vereist nog steeds een bijzondere zorg.

pdf Tijdschrift "Watersport" 1974 - Het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam

Het museum nu

Het museum wil mensen bewust maken van de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Met wisselende, eigentijdse tentoonstellingen nemen ze jong en oud mee op reis door ons maritieme heden en verleden. Ze vertellen verhalen, pronken met de topstukken uit onze vooraanstaande collectie en dagen bezoekers uit mee te doen aan een van de vele activiteiten.
In het Maritiem Museum ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Ze gaan mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote én kleine avonturiers. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.

Gastensteiger: uw schip te gast in de Maritiem Museum Haven

In de Maritiem Museum Haven hebben we sinds enkele jaren een gastensteiger. Hier kunnen gastschepen afmeren en geven we de bezoekers van het Maritiem Museum de gelegenheid om naast onze collectie ook andere gastschepen te bezoeken.
Heeft u een bijzonder schip? Historisch, nieuw of uniek dan zijn we op zoek naar uw schip! Wilt u met trots uw schip aan een breed publiek tonen in onze Maritiem Museum Haven en voor een week of een weekend te gast zijn aan onze gastensteiger? We bieden een gratis ligplaats aan midden in het centrum van Rotterdam, stroom en promotie rondom uw unieke schip. Tegenover staat dat uw schip enkele uren per dag opengesteld wordt voor onze bezoekers.

Heeft u interesse of weet u een geschikt schip. Neem dan contact op met:
Eline Rust
Projectleider evenementen
E-mail: e.rust@maritiemmuseum.nl
Tel: 010-4029289

Terug naar vorige pagina