Pier Piersma Ere-Donateur van de SSRP

22 oktober 2016

Pier Piersma en Martijn Perdijk hebben zaterdagmiddag 22 oktober een feestelijke borrel georganiseerd in de loodsen en werkplaats van de nieuwe werf van Wind&Water voorheen Jachtwerf Piersma aan It Eilân in Heeg. Tijdens dit afscheid van Pier van zijn oude werf, werd hij door de voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik, nog eens extra in het zonnetje gezet, vanwege zijn verdiensten in de afgelopen 50 jaar voor het in stand houden van de houten Ronde en Platbodemvloot. Daarnaast werd Martijn veel succes gewenst met het voortzetten van deze onderhand toch wel historische werf. De overdracht van de werf symboliseerde Pier in de vorm van een prachtige, door z'n vader gesneden, mastwortel, die hij als "stokje" overdroeg aan Martijn.

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, niet zijnde oud bestuursleden te benoemen tot Ere-Donateur op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van oktober 2016 unaniem besloten om:

Pier Piersma (winnaar Van Waningprijs 2001 en winnaar WH de Vos prijs 2011te benoemen tot Ere-Donateur van de SSRP

En wel op de volgende gronden:

  • dat gedurende het 46-jarig bestaan van de werf Pier Piersma, Pier als oprichter en eigenaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming en restauratie van vele houten ronde en platbodemjachten;
  • dat in deze periode onder zijn leiding een 40-tal nieuwe tjotters, Friese jachten en Staverse jollen zijn werf hebben verlaten;
  • dat in deze periode vanaf 1970 onder zijn leiding vele belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden van beeldbepalende houten ronde en platbodemschepen;
  • dat hij in deze periode vele eigenaren van schepen op zijn eigen kundige wijze bij hun voorgenomen restauraties met raad en daad ter zijde heeft gestaan, zodat deze restauraties op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
  • dat hij bij de nieuwbouw en restauraties steeds heeft geprobeerd innovatief en vernieuwend bezig te zijn, met toch een cultuur historisch verantwoord resultaat;
  • dat zijn naam onvoorwaardelijk verbonden blijft met de houten scheepsbouw in Friesland en hij zich daarvan doorlopend een groot ambassadeur toont;
  • dat hij al vele jaren een ondersteunende thuisbasis heeft geboden aan de Regionale Friese Reünie;
  • dat hij meerdere jaren de SSRP de mogelijkheid heeft geboden om aan te sluiten op zijn stand tijdens Boot Holland in Leeuwarden;
  • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

Aldus vastgesteld,
Woensdag 19 oktober 2016

Een feestelijke aanblik van de nieuwe werf van Martijn
Een feestelijke aanblik van de nieuwe werf van Martijn
Terug naar overzicht