Jachtwerf Piersma - Heeg

In 1966 kwam Pier, zoon van Heit Piersma en opgegroeid in de jeugdherberg in Heeg tussen de tjotters, in de leer bij scheepsbouwer Berend de Jong. In 1967 liet hij zijn eerste, volledig zelfgebouwde tjotter al te water: de 'Froask'. Bij Berend de Jong heeft heeft Pier gewerkt tot 1970, toen hij op het eiland in Heeg, aan de overkant van het water, zijn eigen werf opende en voor zichzelf begon. Tot 2016 was het kenmerk van Jachtwerf Piersma, nieuwbouw en restauratie van traditionele Friese schepen, zoals Tjotter en Friese Jacht. Daarnaast kon u ook bij Jachtwerf Piersma ook terecht voor winterberging, onderhoud, onderdelen en reparaties van jachten. In 2016 vierde Pier Piersma zijn vijftig jarig jubileum in het werk aan traditionele houten schepen. Een prachtige tijd waarin hij met z'n medewerkers varend erfgoed onderhielden en restaureerden, nieuwe ronde jachten bouwden en bijzondere grote projecten deden zoals de bouw van de Palingaak

Spiegel der Zeilvaart oktober 2016: Martijn Perdijk neemt werf van Pier Piersma over

In SdZ 2016.6 vertelde Gerard ten Cate hoe de boeier 'Vrouwe Maria'' bij Jachtwerf Piersma werd teruggebracht in haar oorspronkelijke staat van Fries jacht. Uitgebreid werd beschreven hoe het schip nauwkeurig werd opgemeten en in tekening gebracht, na een behoorlijk grote restauratie die tevens de laatste grote klus van Pier Piersma (68) zou worden. Per 1 oktober trekt Pier zich terug in de oude werfschuur bij zijn historische woonhuis in Heeg. Martijn Perdijk neemt de werfgebouwen en de kraan over en gaat met zijn eigen klantenkring en hopelijk ook die van Piersma, verder om deze rond- en platbodemwerf te behouden en uit te bouwen.

pdf SdZ 2016 nr08 oktober - Martijn Perdijk neemt de werf van Pier Piersma over


40 jaar jachtwerf Piersma

Zo'n driehonderd genodigden, waaronder vele eigenaren van door Jachtwerf Piersma in de afgelopen veertig jaar gebouwde en gerestaureerde schepen, arriveerden donderdagmiddag 5 augustus op de jachtwerf. Buiten lagen alle schepen gepavoiseerd te glimmen in de zon. Binnen werden, direct na de komst van de Commissaris van de Koningin, enkele woorden aan Pier en zijn mannen gewijd. Jan Willem Hoorn trad namens de scheepseigenaren als ceremoniemeester op.
De klanten hebben namelijk het initiatief voor dit feest genomen en hebben het voor Pier en zijn mannen georganiseerd. Jan Willem Hoorn sprak een bijzonder welkomstwoord richting de Commissaris van de Koningin van Friesland, de burgemeester van Wymbritseradeel en de aanwezige bestuurders van de Vereniging en de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de Regionale Friese Reünie, de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, de Friese Tjottervloot en de Palingaak. Toen vervolgens Pier Piersma en zijn vaste maat Theo Potma, met wie Pier al 38 jaar samenwerkt, naar voren werden gehaald en hun beider echtgenotes Marie en Eelkje in de bloemen werden gezet, hield het applaus niet op.

pdf SdZ October 2010 nr08 - 40 jaar Jachtwerf Piersma.pdf

In 2010 viert Jachtwerf Piersma haar 40-jarig bestaan

In 2010 viert Jachtwerf Piersma haar 40-jarig bestaan

Tijdschrift "Watersport" augustus 1983 nr09 - Heeg en zijn karakteristieke werf

Niet voor niets vindt in Heeg jaarlijks de reünie van ronde en platbodemjachten plaats. Heeg, even ten zuidwesten van het Friese watersportcentrum Sneek, is het mekka geworden van de liefhebbers van ronde en platbodemjachten.
De naam Piersma is daarmee nauw verbonden. Jeugdherberg-vader „Heit Piersma" vergaarde met zijn ronde en platbodems vermaardheid tot ver over de landsgrenzen. Iedere liefhebber van dit scheepstype weet door hem Heeg te vinden. Anno 1983 is het zoon Pier Pieter Piersma, die de familienaam zeer hoog houdt. Al vanaf 1970 bouwt de jonge Piersma ronde en platbodemjachten. Aanvankelijk startte hij met de restauratie van Tjotters, Friese Jachten, Boeiers en andere typen houten schepen. Later kwam daar dus de nieuwbouw bij. Inmiddels zijn er op de werf in Heeg zo'n dertig nieuwe jachten van stapel gelopen.
 

pdf Tijdschrift "Watersport" augustus 1983 - Heeg en zijn karakteristieke werf

Bericht in het tijdschrift "Watersport" in 1984
Bericht in het tijdschrift "Watersport" in 1984

Meestertimmerman Theo Potma, rechterhand op de werf van Pier Piersma met pensioen

Vier jaar geleden schreef de Spiegel over de jubilerende werf van Pier Piersma die toen 40 jaar bestond. Daarbij werd ook de naam Theo Potma genoemd, de rechterhand op de werf. Officieel is Potma nu met pensioen, maar Pier mag hem altijd bellen voor een klus. Dat zal na de zomer zeker het geval zijn, want hij verzorgt al jarenlang de winterberging. Theo en Pier waren vroeger buurjongens in Heeg. Ze fietsten ook samen naar de Lagere Technische School in Sneek om het timmervak te leren. Later volgden ze ook een avondcursus scheeps­bouw. Maar zegt Theo lachend, 'de leraar leerde meer van ons dan wij van hem'. 
Toen Potma bij Piersma aan de slag ging ontstond er direct een vanzelfsprekende taakverdeling. Pier hield zich vooral bezig met nieuwbouw, Theo voelde zich het beste thuis in het restauratievak. Onder zijn handen werden ruim veertig traditionele jachten gerestaureerd. Daarbij nam Theo ook al het werk rond de winterberging voor zijn rekening.

pdf SdZ Juli-Augustus 2014 nr06 - Meestertimmerman Theo Potma op de werf van Pier Piersma.pdf

Nieuwbouw en Restauratie

Door Pier Piersma en zijn medewerkers zijn vele houten Ronde en Platbodemjachten nieuw gebouwd en gerestaureerd. Veel van deze schepen staan ingeschreven in het Stamboek.

Nieuwgebouwde schepen

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd door Pier Piersma

Pier Piersma heeft met zijn medewerkers vele houten Ronde en Platbodemjachten nieuw gebouwd en gerestaureerd. Veel van deze schepen staan ingeschreven in het Stamboek. 

Uitgevoerde restauraties

Overzicht van door Pier Piersma gerestaureerde schepen

Heeg schrijft geschiedenis

Voordat de vaste brug in Heeg het eiland met de vaste wal verbond, voer Wim de Bruijn als twintigjarige vaak langs de werf van De Jong. Het was net de tijd dat Pier Pieter Piersma het vak van houtbouwer begon te leren. Intussen is er in Heeg veel veranderd. Er zijn inmiddels twee betonnen bruggen gekomen die eilanden met de vaste wal verbinden en de watersportbedrijven en recreatiebungalows beslaan een grotere oppervlakte dan de oude kern van het dorp Heeg. Het is een ontwikkeling die we niet tegen kunnen houden, maar het silhouet van Heeg is danig aangetast. Daarom is het een goede zaak dat Sicco van Albada in de archieven is gedoken om de geschiedenis van de scheepsbouw in Heeg en met name die van het werfhuis over een periode van driehonderd jaar vast te leggen. Het artikel is bijna een boekje op zich. Veel uitgebreider is het complete verhaal dat, in maar liefst 140 pagina's, te lezen en te bekijken is in het gedenkboekje dat in juni-juli 1999 verschijnt.

pdf SdZ juni-juli 1999 nr05 - Heeg schrijft geschiedenis: De helling onder Heeg

Het boek De helling onder Heeg van Sicco van Albada

Sicco van Albada heeft een boekje geschreven over geschiedenis van de scheepswerven in Heeg door de eeuwen heen en eindigt daarbij bij de jachtwerf van Pier Piersma die Pier in 1970 is gestart. 
De lezer van dit boek zal zich niet bedolven voelen onder alle verzamelde en gepubliceerde gegevens doordat de auteur ze op een heel persoonlijke manier heeft opgeschreven op zo’n wijze dat de lezer zich met hem op speurtocht waant te gaan. Met veel gevoel voor de menselijk kant van het bestaan van de scheepsbouwers in Heeg is dit boek geschreven; dat blijkt vooral uit de herinneringen aan Berend de Jong en aan Pier Piersma in zijn jonge jaren. Daardoor is dit niet alleen een goed boek maar ook een mooi boek.
Het schip was vroeger in Friesland het vervoermiddel bij uitstek. Er waren, verspreid over de provincie, meer dan honderd scheepswerven. Hun bestaan was zo vanzelfsprekend dat, wanneer ze opgeheven werden, niemand op het idee kwam om de gegevens ervan voor het nageslacht te bewaren. Als er nu nog iets over bekend is, dan is dat door een gelukkig toeval.
De werf van Pier Piersma in Heeg is zo'n uitzondering. Hoewel ook hier belangrijk historisch materiaal verloren is gegaan, kon het verhaal van de werf en haar bewoners vanaf de zeventiende eeuw met dat wat overgebleven is, opnieuw tot leven warden gebracht. Veel van wat er zich op deze werf afspeelde, is vergelijkbaar met dat wat zich op de andere werven heeft afgespeeld. En daarmee wordt dit boek een document met een veel wijdere betekenis 

Een beschrijving van dit boek is opgenomen in het hoofdstuk publicaties in de rubriek boeken.

Terug naar vorige pagina