Thedo Fruithof Ere-Donateur van de SSRP

8 maart 2014

Volledig verrast, werd Thedo Fruithof zaterdag 8 maart tijdens Hiswa Klassiek benoemd tot Ere Donateur (een Stichting heeft geen leden maar donateurs) van de SSRP. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten in de wereld van de Ronde en Platbodemschepen. Bij de benoeming somde Maarten van Hezik een groot aantal verdiensten op van de zichtbaar ontroerde Thedo. 

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, niet zijnde oud bestuursleden te benoemen tot Ere Donateur op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van februari 2014 unaniem besloten om:

Thedo Fruithof (winnaar WH de Vos prijs 1966te benoemen tot Ere Donateur van de SSRP

En wel op de volgende gronden:

 • Al vanaf zijn prille jeugd zeilt Thedo Fruithof met allerlei boten, nu heeft hij nog een motorloze Staverse jol. Al snel voer hij mee op de botter van zijn buurman in zijn geboorteplaats Breukelen. Zo kreeg hij het platbodemzeilen al heel snel mee.
 • Hij zat in de jaren zestig in het jeugdbestuur van de SSRP. Voor zijn inzet ontving hij in 1966 zelfs de W.H. de Vosprijs.
 • Thedo is al heel wat jaren secretaris van de Restauratiecommissie van de FONV. Daarvoor heeft hij niet alleen veel vergaderingen bijgewoond, maar was ook vaak direct betrokken bij restauraties van ons maritiem erfgoed. Zo is hij zeer nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de FONV.
 • Thedo werkte, na zijn studie, bij het Zuiderzeemuseum o.m. heel intensief mee aan de opbouw van het Buitenmuseum. Hij reisde veel rond het IJsselmeer om niet alleen oude pandjes op te sporen die vervolgens overgebracht konden worden naar het Zuiderzeemuseum. Maar hij verzamelde ook heel veel visserijmateriaal, dat vervolgens door hem werd gedocumenteerd. Tevens was hij beheerder van de vloot van het museum. Maar weinigen weten dat er, behalve de schepen in de overdekte schepenhal, nog ruim vijftig scheepjes her en der opgeslagen liggen in depots.
 • Vanaf de oprichting van Spiegel der Zeilvaart maakt hij deel uit van de Redactie. Sinds begin vorig jaar is de redactie omgevormd tot Redactieraad. Zo kan de Spiegelredactie altijd een beroep doen op zijn kennis.
 • Thedo is altijd zeer nauw betrokken geweest bij het organiseren van nautische evenementen. Na activiteiten bij de verschillende zomerreunies van de SSRP was hij vanaf 1970 betrokken bij Sail Amsterdam. Hij zorgde er mede voor dat er veel schepen van het varend erfgoed een ligplaats in Amsterdam konden krijgen. Maar hij bedacht ook interessante aanbrengtochten en activiteiten voor de deelnemers.
 • Toen de organisatie in Brest vroeg of het niet mogelijk was om Nederlandse traditionele schepen naar Bretagne te krijgen, zorgde hij er – samen met Joke Zwart – voor dat er een hele vloot, zowel over het water als over de weg naar Frankrijk ging. Sindsdien zijn er elke vier jaar Nederlandse schepen en jachten in Brest en uiteraard ook in Douarnenez te vinden.
 • In 2013 was hij ook heel actief betrokken bij het Nederlandse deel van de vloot die naar de Semaine du Golfe in Morbihan ging. Als het om mooie schepen en scheepjes gaat, krijg je Thedo enthousiast. Het maakt niet uit waar, maar zelfs naar Tasmanië vervoerde hij Nederlandse scheepjes en liet de mensen daar kennismaken met ons maritiem erfgoed.
 • Vanaf de oprichting van het European Maritime Heritage is Thedo secretaris van deze club. Hij is er nauw bij betrokken. Niet alleen vanaf het eerste symposium in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, maar ook bij EMH-symposia in La Rochelle, Kopenhagen, Barcelona en Lissabon. Om dat allemaal te organiseren reisde hij, vaak samen met medebestuurslid Hendrik Boland heel Europa door.
 • Vaak wordt hij gevraagd voor lezingen, die hij dan niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels of Frans houdt.
 • Een uitspraak die indertijd voor veel beroering zorgde, was bij de doop van een volledig herbouwde hoogaars. Zijn stelling was dat je moest kunnen afwegen of je een wrak moest gaan restaureren, nadat je het eerst weer helemaal in model hebt moeten brengen, of dat je veel sneller en veel goedkoper het wrak kan opmeten en dan nieuw bouwen. Zeker als, zoals het vaak met deze restauraties gebeurd, geen oud stukje hout bewaard blijft. Het waren vooral de subsidiegevers, die dat toen tegenhielden. Gelukkig is er naar geluisterd en wordt de hengst Pegasus in Rupelmonde in Belgie door Cees Droste en veel vrijwilligers nieuw gebouwd, terwijl het oude wrak alleen dient voor de maten en de constructie. Het wordt een constructief beter schip en het is stukken goedkoper dan restaureren.
 • Toen ruim zestien jaar geleden de Beurs Klassieke Schepen werd opgericht, was het Thedo Fruithof die gevraagd werd om zijn contacten aan te wenden om standhouders naar de Beurs in Spakenburg te krijgen. Al snel namen Thedo en Wim de Bruijn de Beurs over van de toenmalige oprichters en bouwden hem uit tot een waar begrip onder de liefhebbers van Klassieke Schepen. Toen Thedo zijn pensioenleeftijd bereikte ging hij zoeken naar een geschikte opvolger. Toen het na een paar jaar zoeken en veel gesprekken niet lukte, droegen de beide eigenaars de Beurs over aan de Rai, en nu, in 2014, zitten we hier in HISWA Klassiek.

Amsterdam, zaterdag 8 maart 2014

Terug naar overzicht