Zeeuwse schouw

Scheepstype (In het Stamboek ingedeeld in de groep Schouwen).
Nederlands vissersvaartuig van de Ooster- en Westerschelde waar ze voor de oester- en mosselvisserij en voor de botvangst (Tholen) werd gebruikt. Het platte vlak liep voor en achter in een heve op tot aan de koppen, waar het met het boeisel samenviel. De romp was overnaads met twee of drie gangen en een naar binnenvallend boeisel beplankt.