Tholense schouw

Scheepstype  (Valt in het Stamboek binnen de groep Schouwen)
Eén der benamingen voor de Zeeuwse schouw. Het was alleen in Zeeland algemeen gebruikelijk om een scheepstype te noemen naar zijn thuishaven, ook al bestond tussen beide geen enkele verband. De Tholense of Bergense schouw was een halfgedekt visserschip zonder bun en met voor en achter een heve. Deze schouw was voor de mast en achter gedekt, met in het midden een open werkruimte. Afmetingen: 11,5 x 3.4 m. Deze schouw werd gebruikt voor de oesterteelt en voor de botvisserij op de Zeeuwse wateren. Dit scheepstype heeft model gestaan voor een aantal ontwerpen van stalen schouwen, die als jacht zijn gebouwd.