Eeltje Holtrop van der Zee

Scheepsbouwer, geboren te IJlst, 12 september 1823 en overleden te Joure 12 januari 190. Staat bekend als Frieslands grootste boeierbouwer
Werd opgeleid op de werf van 'Eeltje Teadzes Holtrop'. Zijn scheepsbouwersbloed kwam niet van de zijde van zijn vader, Sietze Tjeerd van der Zee, doch wel van zijn moeder, Klaske, die een dochter was van Eeltje Teadzes Holtrop. Van jongsaf werkte hij op de werf van zijn grootvader, die geen mannelijke nakomelingen rijk was en in zijn jonge naamgenoot zijn toekomstige opvolger zag. Verhuisde later met de werf van IJlst naar Joure.

Alle informatie over Eeltje Holtrop van der Zee op deze website.