Zeilteken

De indeling van de zeiltekens voor Ronde en Platbodemjachten was vanaf 1902 gebaseerd op de Wedstrijdmaat WM. De tekens waren tot 1965 OA tm OF voor de diverse types en groottes van jachten. In 1965 werd een nieuw systeem van zeiltekens ingevoerd, onderverdeeld naar grootte van het jacht. De twee-letterige combinatie begint nu met:

  • R Ronde jachten
  • S Schouwen en Grundels
  • T Tjalken
  • Z Zeeschouwen
  • V Vissersvaartuigen
  • J Staverse jollen