Kalfaatijzer

Soort beitel gebruikt bij het breeuwen, ook kallefaatijzer.