Auke van der Zee

Scheepsbouwer in Joure. Auke van der Zee was zoon van Eeltje Holtrop van der Zee. Werd in 1854 geboren in Joure en overleed in 1939.
In 1893 had Eeltje de dagelijkse leiding van de werf al overgedragen aan zijn zoon Auke, maar hij hield het opper-toezicht tot zijn dood in 1901 toe. Na het overlijden van Eeltje, kwam Auke in 1901 aan het hoofd van de zaak te staan. Eeltje's zoon Auke groeide op in Joure waar hij in de voetsporen van zijn vader trad. Zoals elke zoon van een geniale vader, heeft hij altijd wat in diens schaduw gestaan. Door enigszins denigrerende opmerkingen als: .... Auke moge de genialiteit van zijn vader niet deelachtig zijn geworden, toch heeft ook hij naast gedeeltelijke mislukkingen ook mooie schepen gebouwd ...., is destijds een zekere bevooroordeeldheid opgeroepen; wij menen ten onrechte.

Alle informatie over Auke van der Zee op deze website.