Drevelhamer

Hamer met een platte en een puntige kop (por).