Kolspijnstuk

Mastspoor. Ook kolsum of kolzwijn. Zware balk onder in het schip waar de mastkoker in staat.