Wegering

Beschieting tegen de spantconstructie bevestigd.