Philippiense schouw

Scheepstype (Valt in het Stamboek binnen de groep Schouwen)
Eén der benamingen voor de Zeeuwse schouw. Heeft het ronde achterschip van een Lemsteraak. Het was alleen in Zeeland algemeen gebruikelijk om een scheeptype te noemen naar zijn thuishaven, ook al bestond tussen beide geen enkele verband.