Bekkeboord

Opvulgang in voorschip bij hengst, min of meer driehoeking van vorm.