driehoek

In 2015 stond er een serie in de Leeuwarder Courant over dingen aan boord van een skûtsje uitgelegd door Klaas Meeter uit Nes (bij Akkrum) Skûtsjesilen uitgelegd. Over skûtsjes is veel vastgelegd. Maar waarvoor dienen de verschillende vormen? Wat is de betekenis van de 'ogen' op de boeg? Klaas Meeter uit Nes (bij Akkrum) zocht het uit en geeft een eigen toelichting op symboliek, geloof en bijgeloof op het skûtsje.

De driehoek en de ogen van Freya

Voor zover Klaas Meeter heeft kunnen nagaan is de driehoek één van de oudste symbolen die op schepen voorkomt. Het teken was er al in de tijd van de Germanen. Het stelt de opgang, de hoogste stand en het ondergaan van de zon voor.
Ook dit teken is overgenomen door het christelijk geloof en staat voor de heilige drie-eenheid: de vader, zoon en de heilige geest. ,,It hat ek wer te krijen mei 'voorspoed'. At jo trijehoekjes op it skip skilderje, soe it jo foar de wyn gean moatte.''
De driehoekjes zie je niet veel meer op de skûtsjes. De driehoek wordt nog wel in ere gehouden op oude vissersschepen. Die asymbolen zijn geschilderd op de zogenoemde roerklamp, op de achterkant van het helmhout. En ook als sierschilderwerk, zogenoemd prinswerk, op botters, schouwen, aken, grundel en jollen. De driehoekjes zouden vroeger in witte en rode kleuren op de schepen zijn geschilderd. Later is er de kleur blauw aan toegevoegd, als teken van vaderlandsliefde.
Meeter heeft ook een verklaring waarom Grou en Sneek zo vaak kampioen zijn geworden met het skûtsjesilen. ,,Sy hawwe in soad âlde symbolen op it skip.'' Neem bijvoorbeeld de zogenaamde houten kluisbordjes en de mannetjes op de punt van het schip. ,,Dy lykje dochs krekt op 'e eagen fan de godin Freya dy't ten stride giet mei oan eltse kant in wachter. En de loefbiter fier yn 'e oanslach om rûmte ôf te twingjen.''