Reconstructie

Het maken van een reconstructie van een vaartuig is niet hetzelfde als het bouwen van een replica. De makers van een reconstructie staan echter voor een andere opgave. Juist het ontbreken van een model is het vertrekpunt. Vandaar dat aan een zorgvuldige reconstructie een uitgebreid en intensief onderzoek vooraf gaat om zoveel mogelijk gegevens over het verdwenen vaartuig boven water te krijgen. Hierbij worden een een aantal aannames gedaan, omdat het oorspronkelijke vaartuig niet meer bestaat. De reconstructie wordt dan gedaan op basis van modellen, minder nauwkeurige tekeningen, beschrijvingen of soms zelfs alleen maar foto's.