Schokker

Scheepstype (Het staat niet onomstotelijk vast, dat dit scheepstype oorspronkelijk van het eiland Schokland afkomstig is).
Schokkers werden oorspronkelijk van eikenhout gebouwd. De schokker heeft een smalle bodem met zeer schuin naar buiten staande of uitwaaiende onderboorden en met een zeer zware, ver boven de kop uitstekende stevenbalk. De steven is iets rond gemaakt, de bocht naar buiten, is van boven dikker dan van onder en staat schuin voorover. Van boven is zij aan de stuurboordkant van een zware klamp voorzien, waartussen een grote rol is geplaatst, dienende om de ankerketting over te laten lopen. De bovenboorden of boeisels staan zeer schuin naar binnen en eindigen voor in gebogen beretanden. Deze benedenwaarts gebogen beretanden zijn het kenmerk van de schokker.