Slemphout

Kniestuk tussen berghout en voorsteven.