Zandaak

Scheepstype (Komt in lijn overeen met de Hagenaar).
De afmetingen zijn echter wat kleiner, en evenals de paviljoentjalk heeft de zandaak een verhoogd achterdek. De sluis te Vreeswijk bergt zeer vaak schepen van deze soort; zij vervoeren grint en rivierzand, meestal geheel voor eigen rekening van den schipper, die aan de baggermolens op de rivieren het zand inkoopt en het elders, bij aannemers of handelaren, om contant geld per kubieke el weer verhandelt.