Hagenaar

Scheepstype (De Hagenaar is typisch een schip in de overgang).
De Hagenaar is ontstaan omstreeks 1880 en door het steeds belangrijker wordende vervoer met de trein en vrachtwagen verdwenen omstreeks 1925. Vrachtwagens en treinen waren nog niet noemenswaardig groot of betrouwbaar, terwijl de binnenvaart dit in die tijd nog wel was. Eind 19de eeuw was er in Den Haag een ommekeer gaande betreffende vervoer over water. Aan de ene kant werd er gezegd dat de grachten dicht moesten omdat deze vies en vuil waren en bronnen waren voor ziektes als cholera, aan de andere kant met de uitbreiding van Den Haag met buitenwijken was er een sterke behoefde om veel bouwmaterialen naar Den Haag te krijgen.