Eeltjebaas

Eeltje Holtrop van der Zee, Scheepsbouwer in Joure. Nam eerder de werf van zijn grootvader in IJlst over.