Wieringer schouw

Scheepstype (Soort Zeeschouw, die aan de voorzijde scherp eindigt en waar het voorbord dus in het geheel ontbreekt).
Over het type Wieringerschouw is weinig bekend. Er staat één schip van dit type in het Stamboek ingeschreven. Daar staat bij vermeld dat het gebouwd zou zijn door Lantinga in IJlst. Maar in de nog bestaande werfboeken is daar niets van terug te vinden.