Grootspant

De spantdoorsnede met het grootste oppervlak onder de CWL.