Boeierschuit

Scheepstype  (Valt in het Stamboek binnen de groep Boeiers)
De boeierschuit of het boeierjacht lijkt een klein, sierlijk tjalkje met een fraaie zeeg en een vallende achtersteven. Het boeisel boven het berghout viel ook opzij naar binnen. Afmetingen: 20 tot 40 ton, rond de 11,8 x 3,7 m. De boeierschuit werd in het noordelijk deel van Zeeland, op de zeegaten van Zuid-Holland en op de Merwede gebruikt als beurtschip, meestal op Rotterdam.