Zeepunter

Scheepstype (Men beoefende met deze punters allerlei vormen van visserij).
Voor echt ruw water is de Giethoornse punter wegens zijn lage boeisel ongeschikt. Dit bezwaar is er niet bij de Overijsselse punter, in de wandeling 'zeepunter' genoemd. Het zijn de scheepjes die vroeger aan de oostwal van Zuiderzee voor de visserij werden gebruikt, zowel langs de kust als in de monden van IJssel en Zwartewater. Deze punters hebben hoger oplopende stevens en forsere boeisels, die sterker naar binnen vallen.