Waalschokker

Scheepstype ('Waalschokkers' zijn geen schokkers. `Schokker' of 'ankerkuiler' was meer voor de hand liggend geweest).
In 1911 werd in Nijmegen de eerste stalen schokker gebouwd op een werf aan het Meertje voor de ankerkuilvisserij op de rivieren. Het schip had de afmetingen van een Volendammer kwak, maar vertoonde al enige afwijkingen qua vorm. Zo viel het bovenboord voor niet naar binnen, maar waaierde met het onderboord mee uit. De plecht liep verder naar achteren door de lijn van de bergplaat en kwam vlakker te liggen. Deze schokker had aan bakboord nog geen roef (zoals later veel­al het geval zou zijn) en was geheel open.