Poolanker

Het poolanker is van Nederlandse oorsprong en is een geperfectioneerd klipanker. Door het ontbreken van de stok is het anker geschikt om in een kluis te varen. Het gewicht dat nodig is voor een goede houdbaarheid, komt ongeveer overeen met dat van een stokanker. Het anker graaft zich gemakkelijk in, maar gaat niet steeds dieper zoals het danforthanker. Bij anker op gaan hebben we dus minder problemen. Dit wordt bereikt door een juiste verhouding tussen schacht- en vloeilengte en de ligging van het zwaartepunt. Het anker heeft weinig kantelneigingen door een goede dwars- en langsstabiliteit. Ook voor dit anker geldt dat het neerlaten zorgvuldig dient te gebeuren. Bij voldoende gewicht is het poolanker een goed anker.