Boeierke

Scheepstype (Valt in het Stamboek binnen de groep Tjotters)
Vroeger was er naast de grotere tjotters ook vraag naar een categorie van kleinere ronde zeilbootjes. Deze werden soms zeer fraai versierd met snij- en koperwerk. Dergelijke sierbootjes werden in vroeger dagen wel gebruikt door (oudere) kinderen van vermogende of adellijke lied en om zich op vijvers van landhuizen met spelevaren te vermaken. Een fraai voorbeeld is zo'n sierbootje, in 1883 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee. Ouder nog zijn de sierbootjes in de vijver achter het Paleis Soestdijk op een foto uit 1865; zij moeten hebben toebehoord aan Prins Hendrik de Zeevaarder.