Praam

Scheepstype (Pramen konden meer lading innemen dan tjalken bij gelijke afmetingen).
De praam in haar grootsten vorm was een veel voorkomend vaartuig, naast de tjalk. Wel zag men deze meer, door haar grootere verbreiding over het geheele land, maar naar verhouding was de praam zeker goed vertegenwoordigd.