Kalf

Een vulstuk. Tussen de uiteinden van de knieën van een platbodem wordt dwarsscheeps over het vlak een kalf als vulstuk gelegd. Ook een houten klos die tussen twee inhouten wordt geplaatst om een open ruimte op te vullen of om ze tegenelkaar te schoren. Zo wordt tussen de oplangers van spanten soms een kalf geplaatst.