Zaadhout

Brede, langsscheepse plank op leggers ter vergroting langsverband, waarin doorgaans mastspoor.