Overloop

Dwarsscheepse houten of ijzeren stang of overloop, waarop het blok van zeil- of fokkeschoot loopt. Ook Luiwagen genoemd.