IJsselaak

Scheepstype (In het Stamboek ingedeeld in de groep Aken)
Een IJsselaak is een rondgebouwde aak en was in gebruik in het stroomgebied van de Hollandse IJssel. De IJsselaak was een gladgebouwd aakje met voor en achter een aangezette steven. De IJsselaak was meestal als zandaakje in gebruik bij schippers uit de dorpen langs de Hollandse IJssel.