Kiel

Onderste en middelste deel van de scheepsbodem.