Ster

In 2015 stond er een serie in de Leeuwarder Courant over dingen aan boord van een skûtsje uitgelegd door Klaas Meeter uit Nes (bij Akkrum) Skûtsjesilen uitgelegd. Over skûtsjes is veel vastgelegd. Maar waarvoor dienen de verschillende vormen? Wat is de betekenis van de 'ogen' op de boeg? Klaas Meeter uit Nes (bij Akkrum) zocht het uit en geeft een eigen toelichting op symboliek, geloof en bijgeloof op het skûtsje.

De ster voor van Bethlehem

Meeter zoekt uit wat de symbolen betekenen, terwijl zijn dochter ze fotografeert. Zo kwamen ze op hun ronde bijvoorbeeld de sterren tegen. ,,It stiet moai op in skip. Mar dan freegje jo je dochs ôf: wat betsjuttet dat eins, sa'n stjer of pentagram. Dat makket nijsgjirrich.'' De sterren worden vooral aangetroffen op oudere schepen en vrijwel alle SKS-skûtsjes hebben de versiering op de zwaarden staan.
,,Se wurde ek wol ‘druïden-ster' of ‘voet' neamd.'' Het stelt de ster voor van Bethlehem. Schippers die het symbool aanbrengen, kunnen voorspoed verwachten. Tijdens de periode dat de Romeinse keizer Constantijn de Grote aan de macht was, werd de ster gebruikt om heidenen te bekeren tot het christendom, vertelt Meeter. De ster wordt dus al eeuwenlang gebruikt en verwijst naar de nieuwe mens of de nieuwe ziel. Vrijmetselaars hebben bijvoorbeeld zo'n pentagram in het logo.
Alle skûtsjes hebben een ster op het zwaard, maar dat geldt ook voor vele andere Ronde en Platbodemjachten.