Luiwagen

Dwarsscheepse houten of ijzeren stang of overloop, waarop het blok van zeil- of fokkeschoot loopt. Dwarsscheepse houten balk of ijzeren strip waarover helmstok glijdt. Ook dekzwabber.