Reefkous

Kous aan voor- en achterlijk van grootzeil, waardoor smeerreep loopt resp. halstalie ingepikt bij reven.